Portfolio > Selected Work 2011/12 to 2016/17

Box, Teapot, Plates, Stand
floral crosshatch
Box, Teapot, Plates, Stand
floral crosshatch
floral crosshatch black salt
h - 8 in (20 cm)
2017