Portfolio > Selected Work 2011/12 to 2016/17

Black Salt Teapot Series (Installation)
Black Salt Teapot Series (Installation)
2017