Portfolio > Selected Work 2011/12 to 2016/17

Black Salt Teapot
Black Salt Teapot
2016

Stoneware
Salt Fire
2016